صفحه اصلیچگونه حساب کاربری را حذف کنیم

چگونه حساب کاربری را حذف کنیم

Navigate to Settings

در بخش تنظیمات اپلیکیشن بروید

در صفحه تنظیمات، بالای گزینه "حذف حساب کاربری" کلیک نمائید.
Direction Arrows
مرحله اول
Click on Delete Account

بالای گزینه " حذف حساب کاربری" کلیک نمائید.

روی گزینه " حذف حساب کاربری" کلیک کرده و دستورات نمایش داده شده را دنبال کنید تا تصمیم خود برای حذف حسابتان را تایید کنید.
Direction Arrows
مرحله دوم

© Zinzir Ltd. 2014 - 2024 تمام حقوق محفوظ است.

fa_AFدری