سیاست حفظ حریم خصوصی

محدوده

محدوده دامنه ی این پالیسی محرمیت (پالیسی) فقط (وبسایت "https://hesab.com/" و اپلیکیشن تلیفون هوشمند) حساب پی را در خود میگنجاند. حساب پی یک اپلیکیشن موبایل است که توسط شرکت زینزیر ال تی دی توسعه یافته است. حریم خصوصی کاربران یکی از بالاترین اولویت‌ها برای زینزیر ال تی دی است. ما تمام تلاش خود را میکنیم تا مطمئن شویم اطلاعات ارائه شده توسط کاربران به خطر نیفتد.

این پالیسی یک اعلامیه از شرکت زینزیر ال تی دی است. اطلاع رسانی به کاربران در مورد معلوماتی که در مورد آنها جمع آوری می کنیم و رازداری و حفاظت از آنها؛ چه زمانی و با چه کسی معلومات آنها را به اشتراک می گذاریم. که ممکن است به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند. کنترول کاربران بر اطلاعات خود؛ و چندین موضوع مهم دیگر را واضح می نمایید.

کاربران باید تمام پالیسی را بخوانند و درک کنند. نخواندن یا درک نکردن پالیسی، کاربر را از مسئولیت رها نمیکند. کاربران هنگام ثبت نام یا استفاده از خدمات ما؛ محتوا یا ویژگی های ارائه شده در وب سایت ما و سایر سایت ها و برنامه های مرتبط؛ به طور خودکار این پالیسی را می پذیرند و با آن موافقت می کنند.

معلومات جمع آوری شده

برای اینکه کاربران از خدمات ما استفاده کنند، از آنها میخواهیم معلومات شخصی ذیل را ارائه دهند و/ یا ممکن است معلومات شخصی ذیل را بدست آوریم:

• داشتن یک شمارهٔ تلیفون معتبر تنها معلومات شخصی است که برای ثبت نام اولیه به هدف دریافت خدمات ما مورد نیاز است.

• اگر کاربران اجازه دهند؛ به مخاطبین دفترچهٔ تلیفون، پیام ها، کامره و حافظه تلیفون آنها دسترسی خواهیم داشت. کاربران می توانند این دسترسی را در هر زمان از طریق تنظیمات تلیفون خود محدود کنند.

• معلومات مربوط به معاملات؛ مانند نام بانک، حساب بانکی، آدرس ایمیل، شمارهٔ کارت کریدیت/دبیت (یا شماره حساب ام- پیسه)؛ نام کاربر یا ذینفع، شمارهٔ تلیفون، اطلاعات حساب بانکی و/یا کارت کریدیت/دبیت، و تاریخچهٔ معاملات؛

• معلومات مربوط به تجارت کاربر به هدف تصفیه مالیاتی؛ مانند نام تجارت، آدرس فزیکی، ابزار تماس، عواید ماهانه، سه ماهه، سالانه، شمارهٔ تشخصیه مالیاتی (TIN)، فهرست کارکنان، و اطلاعات شخصی مالک اگر کرایه نشین باشد.

• معلومات شخصی، تجارتی یا سایر انواع معلومات که در مورد کاربران از ما و/ یا از طریق روش‌های دیگر، مانند شرکت مادر، شرکت‌های فرعی، شرکا و/یا قراردادیان ما جمع‌آوری می‌شود.

• اطلاعات مربوط به دستگاه؛ مانند جزئیات سخت افزار و نرم افزار در مورد دستگاهی که کاربران هنگام دسترسی به خدمات ما استفاده می کنند، آدرس پورتال اینترنتی (ای پی) کاربران، آدرس مک، آيي مي، مادل تلیفون، نوع براوزر، و ارائه دهنده خدمات اینترنت (ای اس پی).

• حساب پی معلومات موقعیت جغرافیایی (مختصات جی پی اس) کاربران را هنگام استفاده از وب سایت یا برنامه ما به دست خواهد اورد.

هدف جمع آوري معلومات:

ما معلومات کاربران را برای اهداف ذیل جمع آوری مینماییم، تا:

• دسترسی به خدمات داشته باشد.

• برای کاربران تجربه ایمن، سریع، مؤثر، و مخصوص ارایه کنیم.

• در تسلیم دهی مالیات شان، ایشان را کمک نماییم.

• شناخت شان را تصدیق نماییم.

• از معاملات شان محافظت کنیم.

• به کارمندان شان تادیات نماییم.

• معاشات شان را بدست بیاورند.

• از جعل کاری و معاملات غیرقانونی جلوگیری شده باشد.

• کابران را از معاملات شان باخبر بسازد.

• کاربران را از هرګونه معاملات نگهداری شده، ناموفق، یا باطل مطلع کند.

• مشکلات مشتریان را حل نماییم.

• کنترول مکمل حساب برای کاربر داده شود.

• با کاربران در رابطه به حل مشکل حسابات شان همکاری شود.

• ممکن ما معلومات را که در باره شما از شرکت های دیگری جمع آوری مینماییم با معلومات شخصی که ما از شما داریم، یکجا نماییم و برای بهبودی و شخصي سازی خدمات و محتوای حساب پی استفاده نماییم.

• در رابطه به تجدید و تغیرات در شروط و مقررات و پالیسی محرمیت آنها را اگاه نمایند.

• از طریق اطلاعیهٔ در داخل اپلیکیشن و ایمیل؛ خبرنامهٔ تبلیغاتی و تجدیدهای دیگری را به کاربران ارسال نمایید.

اشتراک گذاری معلومات با گروه های ثالث

زینزیر ال تی دی در محافظت از معلومات شخصی کاربران در مقابل گروه های ثالث بسیار حساس است. ما با اطمینان کامل معلومات کاربران را برای بازاریابی و یا اهداف دیگر به هیچ گروه سوم به فروش نمی رسانیم، به کرایه نمی دهیم، به کسی تحفه و شریک نمی سازیم و انتقال نمی نماییم. اما در حالات ذیل ما معلومات کاربران را شریک می نماییم:

   • هنگامی که محکمه ی با صلاحیت به این امر دستور دهد.

   • در صورت درخواست رسمی توسط هر نهاد دولتی دیگر از طریق احضاریه، حکم محکمه یا هر اصول محاکمات قانونی دیگری؛

   • هنگام رعایت قانون برای جلوگیری از آسیب فزیکی یا ضرر مالی؛ فعالیت(ها) و/یا معاملات مشکوک یا غیرقانونی را گزارش و/یا بررسی کنند.

   • با حسن نیت، هنگامیکه به اشتراک گذاری معلومات کاربران به هدف رعایت قوانین بانکی یا سایر پروسه های قانونی الزامی باشد.

   • با شرکت‌های مادر، فرع، و/یا شرکت‌های تابعه و/یا سایر اشخاص ثالثی که حساب‌ پی با آنها شریک است، در این صورت همه آنها‌ به همان پالیسی های محرمیت و رازداری حساب پی ملزم خواهند بود.

   • با اشخاص ثالث تحت قرارداد با حساب پی ، همه این اشخاص ثالث تابع پالیسی های محرمیت و رازداری ما خواهند بود.

   • هنگام دریافت پرداخت از دیگران، اشتراک گذاری معلومات برای تکمیل معامله ضروری است. به ویژه در مواردی که برای رعایت مقررات بین المللی برای شناخت مشتری، شناخت معامله خود، و/یا قانون سفر الزامی است.

   • زمانیکه کاربران صریحاً رضایت و اجازه می دهند معلومات آنها به اشتراک گذاشته شود.

  کنترول و دسترسی به معلومات از سوی کاربران

  همه کاربران کنترول کامل و دسترسی به معلوماتی که ارائه می کنند، خواهند داشت. در صورت که تغییرات اساسی در معلومات که کاربر قبلا ارائه کرده اند (مانند آدرس فزیکی، ایمیل، یا شماره تلیفون و/ یا هر معلومات دیگری) وجود داشته باشد یا دیگر مایل به استفاده از خدمات ما نباشند، میتوانند با ورود به حساب پی، معلومات خود را اضافه، تجدید و حذف کنند. در هر صورت، کاربران ملزم به ارائه معلومات دقیق برای استفاده درست از خدمات ما خواهند بود.

  امنیت

  حساب پی تمام تلاش خود را برای محافظت از معلومات شخصی کاربران انجام می دهد. به منظور محافظت از کاربران در برابر تقلب و سوء استفاده از معلومت شخصی آنها، ما معلومات آنها را با جدیدترین فناوری ها، مانند فایروال ها و رمزگذاری معلومات، کنترول های دسترسی فزیکی به مراکز معلومات خود، و کنترول های مجوز دسترسی به اطلاعات، ایمن کرده ایم. ما تصدیق شده پي سي آی- ډي اس اس هستیم. ما از اقدامات امنیتی فنی و اداری برای کاهش خطرات از دست دادن، سوء استفاده، دسترسی غیرمجاز و تغییر آن استفاده می کنیم. هر معاملهٔ که وارد می شود، توسط اپلیکیشن حساب پی به طور کامل رمزگذاری می شود.

  گروه های ثالث

  تمام کاربران، زمانیکه معاملات را با گروه سوم، به طور مثال، از دوکانداران، فروشنده گان و/ یا کاربران دیگر انجام میدهد، باید از آن باخبر باشد. حساب پی مسئولیتی در قبال اقدامات آنها از جمله اقدامات حفاظت از معلومات آن ندارد.

  وارد نمودن مخاطبین

  کاربران قادر بر این خواهد بود تا مخاطبین را از کتابچهٔ تلیفون خود وارد نمایند. سیستم به طور خودکار تمام شماره های تلیفون را که برای حساب های حساب پی استفاده میشود، تشخیص خواهد نمود و انتقال را برای کاربران بیشتر آسانتر خواهد نمود.

  تغییرات در پالیسی

  حساب پی، به صلاحدید خود، ممکن است در هر زمانی این پالیسی محرمیت را اصلاح، تعدیل، تغیر یا لغو کند. با این حال، همه کاربران از هر گونه تغیر در پالیسی مطلع میشوند و نسخهٔ اصلاح‌ شده پالیسی در وب سایت ما قرار میگیرد. در صورت که اصلاح، تعدیل یا تغیر اساسی باشد، ما از طریق سیستم اعلان خود اطلاعیه قبلی را به همه کاربران ارائه خواهیم کرد. تصمیم کاربران برای ادامه بازدید و استفاده از برنامه و خدمات ما پس از ایجاد چنین تغییراتی و اطلاع رسانی به آنها به معنای پذیرش رسمی پالیسی محرمیت جدید آنها است.

  حذف حساب

  وقتی شما تصمیم به حذف حساب کاربری خود می‌گیرید، می‌خواهیم به شما تأکید کنیم که حریم شخصیت شما برای ما اهمیت دارد. در عملیه حذف حساب کاربری، تمام اطلاعات شما به‌ طور دائمی از سیستم‌های ما پاک می‌شود. برای یادگیری نحوه حذف حساب کاربری خود، روی این لینک کلیک کنید.

  © Zinzir Ltd. 2014 - 2024 تمام حقوق محفوظ است.

  fa_AFدری